Erzhausen

Erzhausen pumpekraftverk ligger ved tettstedet Erzhausen mellom Hannover og Göttingen i Niedersachsen i Tyskland.

Eierandel: 100 %
Produksjon: -
Effekt: 220 MW

Pumpekraftverket kom i drift i 1964 etter en byggeperiode på ti år i regi av PreussenElektra, siden 2000 kalt E.ON Energie. På begynnelsen av 2009 overtok Statkraft pumpekraftverket Erzhausen med en installert effekt på 220 MW.

Den årlige kraftproduksjonen varierer og er avhengig av kraftetterspørselen. Pumpekraftverket drives med fire Francis-Spiral-turbiner og brukes hovedsakelig til å dekke topper i etterspørselen.

Det sentrale kontrollrommet for overvåking av Statkrafts elvekraftverk langs Weser, Werra, Fulda, Hunte og Eder befinner seg i pumpekraftverket Erzhausen.