Emden

Kraftverket Emden ligger i havnebyen Emden i Niedersachsen i Tyskland.

Eierandel: 100 %
Produksjon: -
Effekt: 450 MW

Statkraft overtok kraftverket fra E.ON i begynnelsen av 2009. Anlegget ble bygget i 1954 og er i dag et gasskraftverk, et varmekraftverk for biomasse og et opplæringssted for lærlinger.

Kombikraftverket kom i drift i 1972 og har en produksjonskapasitet på rundt 450 MW.

For å oppnå en høyere effektivitet benytter anlegget en kombinasjon av gass- og dampturbiner. Avgasser fra gassforbrenningen, kombinert med trykkluft, driver gassturbinen. Overskuddsvarmen på rundt 450 grader i avgassene fra gassturbinen brukes til å produsere damp, som driver en dampturbin.

På denne måten utnyttes to kraftkilder til å produsere elektrisitet. Kombianlegget har en nettoeffektivitet på 42 prosent.