Emden Bio

Varmekraftverket Emden Bio ligger i havnebyen Emden i Niedersachsen i Tyskland.

Eierandel: 100 %
Produksjon: 140 GWh
Effekt: 20 MW

Varmekraftverket, som ligger i tilknytning til gasskraftverket i Emden, benytter biomasse i kraftproduksjonen gjennom forbrenning av gammelt trevirke i en kjel som produserer damp. Ved hjelp av en dampturbin driver dampen en generator som produserer 20 MW elektrisitet.

Anlegget produserer fornybar kraft til rundt 40.000 husstander årlig.

I tillegg sendes 30 MW fjernvarme fra kraftverket til Volkswagen-fabrikken i Emden gjennom en 2,5 kilometer lang rørledning. Dette øker effektiviteten til biomasseanlegget til en brennstoffutnyttelse på om lag 65 prosent.

Kraftproduksjon fra flis og gammelt trevirke regnes som CO2-nøytral.