Kargi

Vannkraftverket Kargi ligger på elven Kizilirmak i distriktene Osmancik og Kargi nord i Tyrkia.

Etter en byggeperiode på fire år ble kraftverket Kargi satt i drift i mai 2015 og offisielt åpnet i august 2015. Kargi Kizilirmak Enerji A.Ş. er 100 prosent eid av Statkraft.

Bakgrunn

I 2007 ga tyrkiske myndigheter konsesjon til å bygge og drifte vannkraftverket Kargi. Anlegget utnytter fallet mellom Osmancik by og magasinet til kraftverket Boyabat lenger nede i elven. Konsesjonen har en varighet på 49 år.

Prosjektet

Kargi vannkraftverk drives og vedlikeholdes av Statkraft. Den årlige produksjonen av fornybar energi vil være på 470 GWh og tilsvarer om lag en prosent av den totale vannkraftproduksjonen i Tyrkia. Installert effekt i kraftverket er 102 MW.

Byggingen av Kargi fant sted i perioden februar 2011 til mai 2015, og mer enn 400 personer har vært involvert i selve byggingen.

Sentralt i arbeidet var byggingen av dammen som er etablert 15 kilometer nedstrøms Osmancik. Denne gjør det mulig å lagre vann og utnytte det til vannkraftproduksjon. Øverste regulerte vannstand er på 405 meter over havet, og magasinet har en reguleringshøyde på 2,5 meter. Når magasinet er fullt, dekker vannspeilet et areal på totalt fire kvadratkilometer.