Vagnhärads fjärrvärmeverk

Ägarandel: 100%
Produktion: 11.3 GWh
Effetk: 8,5 MW
Byggår: 2012
Andel förnybart: 97,6%
Lokalitet: Vagnhärad