Ögonfägnaden vindpark

Ögonfägnaden vindpark ligger i Ragunda, Strömsund och Sollefteå kommuner i Jämtlands och Västernorrlands län.

Ägarandel: 100 %
Produktion: 313 GWh
Installerad effekt: 99 MW

Vindparken ligger i en areal av 13 kvadratkilometer cirka 3,5 mil söder om Strömsund och cirka 2,5 mil väster om Ramsele och består av 33 vindkraftverk á 3,2 MW. Total installerad effekt är 99 MW.

Årsproduktionen är cirka 313 GWh och motsvarar elkonsumtion i 16.000 eluppvärmda villor eller hushållsel i 64.000 villor eller 160.000 lägenheter.