Värmeshult

Ägarandel: 100 %
Normalårsproduktion: 3,8 GWh
Effekt: 0,8 MW
Byggår: 1936
Aggregat: En kaplanturbin
Fallhöjd: 7 meter
Lokalisering: Värnamo kommun, Jönköpings län