Trosa fjärrvärmeverk

 

Ägarandel: 100%
Produktion: 24,9 GWh
Effekt: 18,5 MW
Byggår: 2011
Andel förnyelsebart: 100%
Lokalitet: Trosa kommuni i Södermanlands län