Tollarpabjär vindpark

Tollarpabjär vindpark

(Foto: Statkraft)

Tollarpabjär ligger på en distinkt höjd strax norr om Arkelstorp i Kristianstad kommun i Skåne län.

Ägarandel: 90 %
Produktion: 7 GWh
Installerad effekt: 2,3 MW

Tollarpabjär vindpark omfattar en areal av 0,1 kvadratkilometer med ett vindkraftverk med totalhöjd 146 meter og installerad effekt 2,3 MW.

Årsproduktionen på cirka 7 GWh motsvarar hushållsel för 1.400 villor.