Timsfors

Ägarandel: 100 %
Normalårsproduktion: 13 GWh 
Effekt: 2,8 MW
Byggår: 1898 
Aggregat: sju kaplanturbiner
Fallhöjd: 4,8 meter
Lokalisering: Markaryds kommun, Kronobergs län