Stamåsen vindpark

Stamåsen vindpark ligger cirka 25 kilometer söder om Strömsund i Strömsund och Sollefteå kommuner i Jämtlands og Västernorrlands län.

Ägarandel: 100 %
Poduktion: 199 GWh
Installerad effekt: 60 MW
Byggår: 2013

Stamåsen vindpark invigdes i september 2013 och består av 26 kraftverk á 2,3 MW.

Total installerad effekt är 60 MW. Tillståndet medger 50 kraftverk, för resterande del pågår förprojektering.

Årsproduktion för parken är cirka 199 GWh och motsvarar elkonsumtion i 9.600 eluppvärmda villor eller hushållsel för 39.000 villor eller 96.000 lägenheter.

Stamåsen har en areal av 14,5 kvadratkilometer.