Skogaby

Ägarandel: 100 %
Normalårsproduktion: 54 GWh
Effekt: 12,5 MW
Byggår: 1922
Aggregat: Tre francisturbiner
Fallhöjd: 12,2 meter
Lokalisering: Laholms kommun, Hallands län