Skeen

Ägarandel: 100 %
Normalårsproduktion: 14 GWh 
Effekt: 4,6 MW
Byggår: 1954 
Aggregat: En kaplanturbin
Fallhöjd: 10 meter
Lokalisering: Ljungby kommun, Kronobergs län