Skallböle

Ägarandel: 100 %
Normalårsproduktion: 195 GWh
Effekt: 46 MW
Byggår: 1949, andra aggregat i 1950, tredje i 1982
Aggregat: Tre kaplanturbiner
Fallhöjd: 21 meter
Lokalisering: Sundsvalls kommun, Västernorrlands län