Olden

Ägarandel: 100 %
Normalårsproduktion: 321 GWh
Effekt: 112 MW
Byggår: 1974/1975
Aggregat: Francis-turbiner
Fallhøjd: 261 metres
Lokalisering: Olden, Krokoms kommun, Jämtlands län