Nyebro

Ägarandel: 100 %
Normalårsproduktion: 7 GWh
Effekt: 1,4 MW
Byggår: 1983
Aggregat: Semikaplanturbiner 
Fallhöjd: 4,3 meter
Lokalisering: Hylte kommun, Hallands län