Mörttjärnberget vindpark

Mörttjärnberget vindpark ligger vid Albacken i Bräcke kommun i Jämtlands län, cirka 25 kilometer öster om Bräcke.

Ägarandel: 100 %
Produktion: 280 GWh
Installerad effekt: 85 MW

Investeringsbeslut för Mörttjärnberget togs i juni 2011, och byggstarten skedde hösten 2011. Parken invigdes i juni 2014 och omfattar 37 vindkraftverk i en areal av 13 kvadratkilometer. Total installerad effekt är 85 MW. 

Årsproduktion är cirka 280 GWh och motsvarar elkonsumtionen i 14.000 eluppvärmda villor eller hushållsel i 56.000 villor eller 140.000 lägenheter.