Laholm

Ägarandel: 100 %
Normalårsproduktion: 36 GWh
Effekt: 11,3 MW
Byggår: 1932
Aggregat: En kaplanturbin
Fallhöjd: 8 meter
Lokalisering: Laholms kommun, Hallands län