Kvarnaholm

Ägarandel: 100 %
Normalårsproduktion: 27 GWh 
Effekt: 5,6 MW
Byggår: 1958
Aggregat: Två kaplanturbiner
Fallhöjd: 8 meter
Lokalisering: Markaryds kommun, Kronobergs län