Karsefors

Ägarandel: 100 %
Normalårsproduktion: 130 GWh
Effekt: 34,2 MW
Byggår: 1930
Aggregat: Två francisturbiner
Fallhöjd: 25,6 meter
Lokalisering: Laholms kommun, Hallands län