Ivarsfors

Ägarandel: 100 %
Normalårsproduktion: 3,3 GWh 
Effekt: 1 MW
Byggår: 1953 
Aggregat: Två francisturbiner
Fallhöjd: 7 meter
Lokalisering: Värnamo kommun, Jönköpings län