Hylte

Ägarandel: 100 %
Normalårsproduktion: 100 GWh
Effekt: 26 MW
Byggår: 1989 
Aggregat: Två kaplanturbiner
Fallhöjd: 63 meter
Lokalisering: Hylte kommun, Hallands län