Harrsele

Ägarandel: 51 %
Normalårsproduktion: 970 GWh
Effekt: 223 MW
Byggår: 1957
Aggregat: Tre francisturbiner
Fallhöjd: 55 meter
Lokalisering: Vännäs kommun, Västerbottens län