Gustavsberg

Ägarandel: 100 %
Normalårsproduktion: 4 GWh
Effekt: 0,9 MW
Byggår: 1918, ombyggd 1948
Aggregat: En kaplanturbin
Fallhöjd: 11,5 meter
Lokalisering: Hylte kommun, Hallands län