Gäddede

Ägarandel: 70 %
Normalårsproduktion: 72 GW
Effekt: 22 MW
Byggår: 1974
Aggregat: Horisontal Kaplanturbin (rörturbin)
Fallhöjd: 16 meter
Lokalisering: Gäddede, Strömsunds kommun, Jämtlands län