Fröslida

Ägarandel: 100 %
Normalårsproduktion: 12,5 GWh
Effekt: 2,4 MW
Byggår: 1983 
Aggregat: Semikaplanturbiner
Fallhöjd: 5,5 meter
Lokalisering: Hylte kommun, Hallands län