Bassalt

Ägarandel: 100 %
Normalårsproduktion: 40 GWh
Effekt: 8 MW
Byggår: 1910
Aggregat: 4 francisturbiner
Fallhöjd: 10 meter
Lokalisering: Laholms kommun, Hallands län