Åby

Ägarandel: 100 %
Normalårsproduktion: 6 GWh
Effekt: 0,8 MW
Byggår: 1916
Aggregat: Två francisturbiner
Fallhöjd: 8 meter
Lokalisering: Ljungby kommun, Kronobergs län