Sverige

Brynge kraftverk

Statkraft er det fjerde største energiselskapet i Sverige. Bildet viser kraftanlegget Brynge i Nord-Sverige. (Foto: Statkraft)

Statkraft är Sveriges fjärde största elproducent och driver 54 vattenkraftverk som totalt producerar 5,4 TwH. 

Statkraft i Sverige driver också fyra stora vindkraftparker i Jämtland och Västernorrland, med sammanlagt 186 vindkraftverk. De producerar tillsammans 1,6 TWh.

Statkraft har fyra fjärrvärmenät i Sverige. De finns i Kungsbacka, Trosa, Vagnhärad och Åmål. Vår fjärrvärme är resurssnål och ca 99,9 % av fjärrvärmeproduktionen utgörs av förnyelsebar energi. 

Statkraft i Sverige bedriver även elhandel och portföljförvaltning och är stor aktör inom energihandel och elcertifikat

Statkraft i Sverige har cirka 220 anställda och består av fyra olika affärsområden, vattenkraft, vindkraft, fjärrvärme och energihandel, som leds av regionchefer. Affärsområdena får stöd av supportfunktioner inom kommunikation, HR, juridik och inköp.

Du hittar mer information på Statkrafts svenska hemsida.

Du hittar mer information på Statkrafts svenska hemsida.

 • Dabbsjö

  Ägarandel: 100 % Normalårsproduktion: 97 GWh Effekt: 26 MW Byggår: 1969 Aggregat: Francisturbin Fallhöjd: 50 meter Lokalisering: Rajastrand, Dorotea...

  Dabbsjö Vattenkraft
 • Drömme

  Âgarandel: 100 % Normalårsproduktion: 12 GWh Effekt: 2 MW Byggår: 1993 Aggregat: En francisturbin Fallhöjd: 118 meter Lokalisering: Örnsköldsviks...

  Drömme Vattenkraft
 • Fors

  Ägarandel: 100 % Normalårsproduktion: 12 GWh Effekt: 3 MW Byggår: 1992 Aggregat: En kaplanturbin Fallhöjd: 19 meter Lokalisering: Örnsköldsviks kommu...

  Fors vattenkraftverk Vattenkraft
 • Fröslida

  Ägarandel: 100 % Normalårsproduktion: 12,5 GWh Effekt: 2,4 MW Byggår: 1983  Aggregat: Semikaplanturbiner Fallhöjd: 5,5 meter Lokalisering: Hylte...

  Fröslida Vattenkraft
 • Gammelby

  Ägarandel: 90,1 % Normalårsproduktion: 11 GWh Effekt: 2 MW Byggår: 1993 Aggregat: To propellerturbiner, to semikaplanturbiner Fallhöjd: 6 meter...

  Gammelby Vattenkraft
 • Gidböle

  Ägarandel: 90,1 %  Normalårsproduktion: 69 GWh  Effekt: 12 MW  Byggår: 1985 Aggregat: Två francisturbiner Fallhöjd: 31 meter Lokalisering:...

  Gidböle Vattenkraft
 • Gideå

  Ägarandel: 90,1 % Normalårsproduktion: 88 GWh  Effekt: 17 MW Byggår: 1986 Aggregat: To francisturbiner Fallhöjd: 39-42 meter Lokalisering:...

  Gideå Vattenkraft
 • Gideåbacka

  Ägarandel: 90,1 %  Normalårsproduktion: 77 GWh  Effekt: 14 MW   Byggår: 1995 Aggregat: Två francisturbiner Fallhöjd: 34 meter Lokalisering:...

  Gideåbacka damm och vattenkraftverk Vattenkraft
 • Gäddede

  Ägarandel: 70 % Normalårsproduktion: 72 GW Effekt: 22 MW Byggår: 1974 Aggregat: Horisontal Kaplanturbin (rörturbin) Fallhöjd: 16 meter Lokalisering:...

  Gäddede Vattenkraft
 • Hammarforsen

  Ägarandel: 100 % Normalårsproduktion: 575 GWh Effekt: 80 MW Byggår: 1928/1940/1950 Aggregat: Francis- og kaplanturbiner Fallhøjd: 20 meter...

  Hammarforsen Vattenkraft