Vasstøl

Vasstøl kraftverk ligger i Suldal kommune i Rogaland og er et av Hydros nyeste kraftanlegg.

Eierandel: 4,79 %
Produksjon: 27 GWh
Effekt: 5,1 MW

Kraftverket hadde produksjonsstart i 2012. 

Vasstøl er en av åtte kraftstasjoner i Røldal-Suldal, de øvrige sju er Kvanndal, Middyr, Novle, Røldal, Svandalsflona, Suldal I og Suldal II.

Utbyggingen av Røldal-Suldal-vassdraget ble opprinnelig satt i gang på 1960-tallet for å sikre kraft til Hydros aluminiumproduksjon på Karmøy.

Vasstøl utnytter et vannfall på 150 meter fra reguleringsmagasinet Finnabuvatn. Kraftverket har et aggregat med en Francis-turbin og installert effekt på litt over 5 MW.

Operatør og ansvarlig for daglig drift av Vasstøl kraftverk er Norsk Hydro.