Trondheim fjernvarme

Nye Heimdal varmesentral ble satt i drift i Trondheim i Sør-Trøndelag i 2007 og økte den årlige andelen av avfallsenergi fra 200 til 350 GWh.

Eierandel: 100 %
Produksjon 2016: 626,9 GWh
Effekt: 297 MW

Hovedkilden for oppvarmingen er restavfall, og andelen av slikt avfall i fjernvarmeproduksjonen utgjør nesten 70 prosent. Avfallet kommer fra hele Midt-Norge, fra Saltfjellet i nord til Dovre i sør. Hvert år kan anlegget brenne over 200.000 tonn avfall.

Anlegget er underlagt strenge miljøkrav. Hver av de tre ovnene har eget renseanlegg for fjerning av forurensninger i form av både partikler og gass.