Tisleifjord

Tisleifjord kraftverk ligger i Nord-Aurdal kommune i Oppland.

Eierandel: Statkraft er indirekte medeier gjennom 66,62 prosent eierskap i Skagerak Energi AS
Produksjon: 6,5 GWh
Effekt: 1,95 MW

Kraftverket er integrert inne i damkonstruksjonen for den regulerte innsjøen Tisleifjorden, som er hovedmagasin for Åbjøra kraftverk.

Kraftverket, som hører til Drammensvassdraget, har en Kaplan-rørturbin på 1,95 MW og utnytter et fall på 10,75 meter.

Kraftverket ble satt i drift i 2014 og har en årlig middelproduksjon på 6,5 GWh med om lag 270 produksjonsdøgn i året.

Gjennom sitt majoritetseierskap i Skagerak Energi AS er Statkraft medeier av dette kraftverket. Skagerak Kraft AS, som er heleid datterselskap av Skagerak Energi, står ansvarlig for den daglige driften og forvalter konsesjoner og forpliktelser når det gjelder manøvrering og regulering av vassdraget.