Stjørdal fjernvarme

Statkraft Varme drifter fjernvarmeanlegget til Stjørdal Fjernvarme AS, som har konsesjon for å levere fjernvarme i Stjørdal kommune i Nord-Trøndelag.

Eierandel: 85 %
Produksjon 2016: 23 GWh
Effekt: 26,6 MW

Anlegget består av en varmesentral på Lillemoen med to biokjeler, røykgasskondensering og to oljekjeler.

Fjernvarmenett gjennom Stjørdal sentrum er om lag 12 kilometer langt. Stjørdal kommune og Forsvaret er de største kundene.

Stjørdal Fjernvarme AS er eid 85 prosent av Statkraft Varme AS og 15 prosent av Stjørdal kommune.