Skien fjernvarme

Skien fjernvarme

Varmesentralen ligger på Mæla nord i Skien. (Foto: Skagerak Varme)

Skien Fjernvarme AS har sitt hovedanlegg på Mæla i Skien kommune i Telemark.

Eierandel: Statkraft er indirekte medeier gjennom sitt eierskap i Skagerak Energi AS
Produksjon: 38 GWh
Effekt: 30 MW

Varmesentralen har to 6 MW biokjeler for skogsflis, en 8 MW spisslastkjel for olje/bioolje og en 10 MW reservekjele for olje.

Kundene er offentlige og private næringsinteresser, samt store boligsameier. Fjernvarmen benyttes til oppvarming og til varmt forbruksvann i en rekke bygg i Skien.

Etter planen skal dette anlegget videreutvikles og vil fullt utbygget kunne produsere rundt 60 GWh i 2025.

Skagerak Varme AS, som er heleid datterselskap av Skagerak Energi AS, har en eierandel på 51 prosent i Skien Fjernvarme AS.