Ringedalen kraftverk

Ringedalsdammen

Ringedalsdammen

Ringedalen kraftverket i Odda kommune sto ferdig høsten 2017.

Eierandel: 100 %
Produksjon: 60 GWh
Effekt: 23 MW

Kraftverket har to turbiner på 11,5 MW og  en middelproduksjon på ca. 60 GWh per år, som tilsvarer forbruket til ca. 3000 norske husstander. Anlegget utnytter et fall på 517 meter fra Mosdalsvatnet ned til Ringedalsvatnet. Kraftverket er bygget i fjell, og miljøvirkningene av kraftverket er vurdert som svært små.

Statkraft har flere reguleringsanlegg og betydelig kraftproduksjon i Tyssedal deriblant anleggene Tysso II, Øvre og Nedre Berså, Mågeli, Skjeggedal pumpestasjon og Oksla kraftverk. Ringedalen kraftverk vil inngå i Kraftverksgruppe Hardanger.