Moss fjernvarme

Moss fjernvarme

(Foto: Statkraft Varme)

Statkraft Varme har konsesjon på å levere fjernvarme i Moss og Rygge kommuner i Østfold.

Eierandel: 100 %
Produksjon 2016: 31,3 GWh
Effekt: 36,4 MW

Hovedproduksjonen kommer fra en varmesentral basert på biobrensel på Årvollskogen. I tillegg til Årvollskogen produseres det varme ved næringsmiddelbedriften til Lantmännen Ceralia (Mølla) i Moss og ved Mosseporten varmesentral.

Det er bygget ut nytt hovednett for å koble forsyning fra Årvollskogen sammen med Moss sentrum, Jeløya og Mosseporten. Fjernvarmenettet er om lag 25 kilometer langt.

Over 50 bygninger er knyttet til nettet, med sykehuset som den største kunden. I tillegg er fem skoler og flere andre offentlige bygg tilknyttet, samt noen eneboliger.