Mofjell

Mofjell minikraftverk ligger i lia ovenfor Rana kraftverk nær Mo i Rana i kommunen Rana i Nordland.

Eierandel: 100 %
Produksjon: 2,6 GWh
Effekt: 0,6 MW

Kraftverket ble satt i drift i august 2011 og utnytter fallet i Rana kommunes drikkevannsforsyning, som tas fra tilløpstunnelen til Rana kraftverk. Kraftverket ligger på kote 220 meter over havet og utnytter en fallhøyde på om lag 300 meter.

Aggregatet er utstyrt med en Pelton-turbin med installert effekt på 0,6 MW.

Kraftverket har en årlig midlere produksjon på 2,6 GWh, avhengig av forbruket i drikkevannsforsyningen i Mo i Rana.