Jarlsø fjernvarme

Varmesentralen i Signalbygget på Jarlsø i Tønsberg i Vestfold leverer fjernvarme til oppvarming og forbruksvann til private husstander og næringskunder på øya.

Eierandel: Statkraft er indirekte medeier gjennom sitt eierskap i Skagerak Energi AS
Produksjon: 2,5 GWh
Effekt: 4,3 MW

Varmesentralen har to 0,6 MW varmepumper basert på sjøvann med R134A-gass som kjølemedium, en 0,3 MW elektrokjel til bruk som sommerlast og to 1,4 MW oljekjeler som reservelast.

Etter planen skal dette anlegget videreutvikles og vil fullt utbygget kunne produsere rundt 4,0 GWh i 2025.

Jarlsø varmesentral drives av Skagerak Varme AS, som er heleid datterselskap av Skagerak Energi AS.