Grunnåi

Grunnåi kraftverk ligger i Seljord kommune i Telemark og er en del av kraftsystemet i Skiensvassdraget.

Eierandel: Statkraft er indirekte medeier gjennom 66,62 prosent eierskap i Skagerak Energi AS
Produksjon: 48 GWh
Effekt: 14,9 MW

Kraftverket har svært begrenset reguleringsgrad, noe som gjør at det er å anse som et elvekraftverk. Magasinet på om lag 25 kubikkmeter tømmes på litt over en time ved full produksjon.

Turbinen er en femstrålet Pelton-turbin som reguleres av vannstanden i inntaksmagasinet og tilhørende tilsig.

Kraftverket ble satt i drift i 2006 og utnytter en fallhøyde på 387 meter.

Installert effekt er 14,9 MW, og årsproduksjonen ligger på 48 GWh.

Gjennom sitt majoritetseierskap i Skagerak Energi AS er Statkraft medeier av dette kraftverket. Skagerak Kraft AS, som er heleid datterselskap av Skagerak Energi, står ansvarlig for den daglige driften og forvalter konsesjoner og forpliktelser når det gjelder manøvrering og regulering av vassdraget.