Vrenga

Bygning på Vrenge kraftverk.

(Foto: PeltonMan, Wikimedia Commons)

Vrenga kraftverk ligger i Flesberg kommune i Buskerud fylke.

Eierandel: Statkraft er indirekte medeier gjennom 66,62 prosent eierskap i Skagerak Energi AS
Produksjon: 84 GWh
Effekt: 12,0 MW

Kraftverket ble påbegynt i 1958 og satt i drift i januar 1960.

Kraftverket utnytter et nedslagsfelt på rundt 100 kvadratkilometer øst for Blefjell. Nedslagsfeltet består av sju større og mindre vann som er regulert og gir et samlet magasinvolum på 29 millioner kubikkmeter.

Fallhøyden er om lag 380 meter fra Hoppestadvannet og ned til kraftstasjonen, som ligger noen hundre meter fra Numedalslågen. I kraftstasjonen er det installert et horisontalt Pelton-aggregat, som yter 12 MW etter oppgradering i 1991, mot opprinnelig rundt 11 MW. Kraftstasjonen er tilknyttet regionalnettet ved Kongsberg via egen 66 kV-ledning, foruten via 22 kV-ledningen til det lokale nettet i Flesberg.

Vrengas slukeevne er inntil 4,8 kubikkmeter vann per sekund, og stasjonen har en gjennomsnittlig årsproduksjon på 84 GWh. Gjuva-vassdraget er overført til Vrenga via en 1.600 meter lang tunnel fra Hanavatn til Hølseter.

Gjennom sitt majoritetseierskap i Skagerak Energi AS er Statkraft medeier av dette kraftverket. Skagerak Kraft AS, som er heleid datterselskap av Skagerak Energi, står ansvarlig for den daglige driften og forvalter konsesjoner og forpliktelser når det gjelder manøvrering og regulering av vassdraget.