Vafoss

Vafoss

(Foto: PeltonMan, Wikimedia Commons)

Vafoss kraftverk i Kragerø kommune i Telemark ble satt i drift i 1954.

Eierandel: Statkraft er indirekte medeier gjennom 66,62 prosent eierskap i Skagerak Energi AS
Produksjon: 22,0 GWh
Effekt: 4,6 MW

Kraftverket er det fjerde av kraftanleggene i Kragerøvassdraget og ligger om lag åtte kilometer nedenfor Dalsfoss. Det ble i sin tid bygget for drift av slipemaskiner i tremassefabrikken på stedet.

Et nytt kraftanlegg ble satt i drift i 2008 med både ny stasjon og oppgradering av den eksisterende dammen fra før 1900. Den nye Francis-turbinen har en slukeevne på 40 kubikkmeter vann i sekundet.

Fallhøyden er 13,3 meter. Installert effekt er 4,6 MW.

Gjennom sitt majoritetseierskap i Skagerak Energi AS er Statkraft medeier av dette kraftverket. Skagerak Kraft AS, som er heleid datterselskap av Skagerak Energi, står ansvarlig for den daglige driften og forvalter konsesjoner og forpliktelser når det gjelder manøvrering og regulering av vassdraget.