Uvdal II

Uvdal II

Portalbygget med adkomst til Uvdal ll kraftverk. (Foto: PeltonMan, Wikimedia Commons)

Uvdal II kraftverk ligger like utenfor sentrum av Rødberg i Nore og Uvdal kommune i Buskerud.

Eierandel: Statkraft er indirekte medeier gjennom 66,62 prosent eierskap i Skagerak Energi AS
Produksjon: 190 GWh
Effekt: 44 MW

Kraftverket, som ble påbegynt i 1963 og satt i drift høsten 1966, utnytter et fall på 196 meter fra Fønnebøfjorden i Uvdal og ned til Norefjorden nedenfor Rødberg. Kraftverket har to aggregater som er utstyrt med vertikale Francis-turbiner. Installert effekt er på 44 MW.

Kraftstasjonen ligger i fjell og utnytter i hovedsak driftsvann som har produsert energi på sin vei gjennom Uvdal l kraftverk lenger oppe i vassdraget.

Gjennom sitt majoritetseierskap i Skagerak Energi AS er Statkraft medeier av dette kraftverket. Skagerak Kraft AS, som er heleid datterselskap av Skagerak Energi, står ansvarlig for den daglige driften og forvalter konsesjoner og forpliktelser når det gjelder manøvrering og regulering av vassdraget.