Uvdal I

Uvdal I

Portalbygget med adkomst til Uvdal l kraftverk. (Foto: PeltonMan, Wikimedia Commons)

Uvdal I kraftverk ligger 15 kilometer nord for Rødberg i Nore og Uvdal kommune i Buskerud.

Eierandel: Statkraft er indirekte medeier gjennom 66,62 prosent eierskap i Skagerak Energi AS
Produksjon: 323 GWh
Effekt: 90 MW

Kraftverket ble påbegynt i 1963 og satt i drift høsten 1966.

Kraftverket utnytter et fall på 585 meter mellom hovedmagasinet Sønstevatn i Imingdalen og dalbunnen i Uvdal. Magasinet har en maksimal høyde på 1060 meter over havet og en reguleringshøyde på 31 meter. Selve dammen er en 320 meter lang fyllingsdam med største høyde på 44 meter.

I kraftstasjonen, som ligger om lag 1800 meter inne i fjellet, er det installert to aggregater som er utstyrt med horisontale Pelton-turbiner. Installert effekt er 90 MW.

Normal årsproduksjon er 323 GWh.

Gjennom sitt majoritetseierskap i Skagerak Energi AS er Statkraft medeier av dette kraftverket. Skagerak Kraft AS, som er heleid datterselskap av Skagerak Energi, står ansvarlig for den daglige driften og forvalter konsesjoner og forpliktelser når det gjelder manøvrering og regulering av vassdraget.