Tya

Kvernfossen Tya

Kvernfossen Tya. (Foto: Mikal Sveen)

Tya kraftverk ligger i Neavassdraget i Tydal kommune i Sør-Trøndelag.

Eierandel: 100 %
Produksjon: 189 GWh
Effekt: 42 MW

Kraftverket utnytter et fall på 203 meter fra Sellisjøen, som gjennom reguleringer blant annet får tilløp fra vassdragene Tya og Lødølja.

Aggregatet for Tya kraftverk er plassert i samme maskinsal som Nea kraftverk. Kraftverket startet produksjonen i 1964 og er utstyrt med en Francis-turbin.

I overføringstunnelen for Tya kraftverk mellom Håen og Sellisjøen ble det i 2000 bygget et småkraftverk. 28 meter av fallhøyden er på denne måten utnyttet i Fossan kraftverk.