Tveitereidfoss

Tveitereidfoss

(Foto: PeltonMan, Wikimedia Commons)

Tveitereidfoss kraftverk i Kragerø kommune i Telemark ble bygget i 1954-1955.

Eierandel: Statkraft er indirekte medeier gjennom 66,62 prosent eierskap i Skagerak Energi AS
Produksjon: 13,4 GWh
Effekt: 2,6 MW

Kraftverket ligger om lag fem kilometer nedenfor Dalsfoss, som er det øverste kraftverket i Kragerøvassdraget.

Fallhøyde er 9,0 meter.

Anlegget har en platedam i hovedløpet og en sperredam bygget som en massivdam i sideløpet Haugholtfossen.

Selve kraftstasjonen er oppført i betong og er utstyrt med en Kaplan-turbin. Installert effekt er 2,6 MW.

Gjennom sitt majoritetseierskap i Skagerak Energi AS er Statkraft medeier av dette kraftverket. Skagerak Kraft AS, som er heleid datterselskap av Skagerak Energi, står ansvarlig for den daglige driften og forvalter konsesjoner og forpliktelser når det gjelder manøvrering og regulering av vassdraget.