Tønsberg fjernvarme

Tønsberg by får fjernvarme fra Kilen varmesentral i Slagenveien i Tønsberg kommune i Vestfold.

Eierandel: Statkraft er indirekte medeier gjennom sitt eierskap i Skagerak Energi AS
Produksjon: 37 GWh
Effekt: 25 MW

Anlegget ble satt i drift i desember 2012 og erstatter varmesentralen på Kaldnes i Nøtterøy kommune.

Kilen varmesentral har en 5 MW og en 10 MW biokjele for skogsflis. Anlegget har også tre 10 MW biokjeler for spiss- og reservelast som også kan kjøres på biogass, naturgass og bioolje, såkalte kombibrennere.

Kundene er offentlige og private næringsinteresser, foruten boligsameier. Fjernvarmen benyttes til oppvarming og til varmt forbruksvann i en rekke bygg i Tønsberg.

Etter planen skal anlegget videreutvikles og vil fullt utbygget kunne produsere rundt 70 GWh i 2025.

Anlegget drives av Skagerak Varme AS, som er heleid datterselskap av Skagerak Energi AS.