Toklev

Toklev

(Foto: PeltonMan, Wikimedia Commons)

Toklev kraftverk ligger i Siljan kommune i Telemark og er det øverste kraftverket i Siljanvassdraget.

Eierandel: Statkraft er indirekte medeier gjennom 66,62 prosent eierskap i Skagerak Energi AS
Produksjon: 20 GWh
Effekt: 5,0 MW

Kraftverket utnytter fallet på 85 meter fra Sporevann til Vanebuvann.

Kraftverket ble opprinnelig bygget i 1921, men ble i 2007 bygget om og modernisert med utskifting av de to gamle aggregatene til ett aggregat med en Francis-turbin. Det ble også etablert en ny tilløpstunnel inn til stasjonen.

Opprinnelig var det et privat initiativ fra godseier Fritz Michael Treschow på vegne av bedriften Treschow-Fritzøe i Larvik som dannet grunnlaget for utbygging av Siljanvassdraget så tidlig som i 1911.

Gjennom sitt majoritetseierskap i Skagerak Energi AS er Statkraft medeier av dette kraftverket. Skagerak Kraft AS, som er heleid datterselskap av Skagerak Energi, står ansvarlig for den daglige driften og forvalter konsesjoner og forpliktelser når det gjelder manøvrering og regulering av vassdraget.