Tokke

Tokke kraftverk ligger i Tokke kommune i Telemark.

Eierandel: 100 %
Produksjon: 2140 GWh
Effekt: 430 MW

Første aggregat i Tokke ble satt i drift i 1961. Vannet blir ført i en 17 kilometer lang tunnel fra Vinjevatn til utløpet i Bandak. Andre, tredje og fjerde aggregat ved Tokke kom i drift i 1962.

I sin tid var Tokke det største kraftverket i Norge. Tokke driftssentral var også den første i Statkraft der flere kraftverk ble styrt fra samme sted.

Med alle fire aggregater har Tokke kraftverk en installert effekt på 430 MW. Alle fire har Francis-turbiner.

Med sin spesielle arkitektur, beliggenhet og sine tekniske løsninger har Tokke kraftverk enkelte objekter som er foreslått fredet i Statkrafts verneplan. Dette gjelder kranbygningen, portalbygningen og den omtalte driftssentralen.