Svorkmo

Svorkmo kraftverk ligger i Orklavassdraget i Orkdal kommune i Sør-Trøndelag.

Eierandel: 48,6 %
Produksjon: 270 GWh
Effekt: 55 MW

Kraftverket utnytter et fall på 98 meter i elven Orkla fra et inntak mellom Bjørset i Meldal og Hongslo nedenfor Svorkmo.

Kraftverket har ikke noe eget vannmagasin ut over et mindre inntaksmagasin på om lag 20.000 kubikkmeter, men drar nytte av de større reservoarene lenger oppe i vassdraget. Vannet ledes gjennom en 15 kilometer lang tilløpstunnel.

Kraftverket har to Francis-turbiner med installert effekt på 55 MW. Kraftverket har en årlig middelproduksjon på 270 GWh og ble satt i drift i 1983.

Svorkmo er en del av Kraftverkene i Orkla (KVO). TrønderEnergi Kraft er operatør for kraftverket.