Svorka

Svorka kraftverk ligger i Surnadal kommune i Møre og Romsdal.

Eierandel: 50 %
Produksjon: 111 GWh
Effekt: 25 MW

Kraftverket utnytter et fall på 260 meter fra inntaksmagasinet Langvatn til elven Bævra. Vannføringen i elven Svorka reguleres av kraftverksdriften.

Inntaksmagasinet Langvatn reguleres mellom 274 og 276 meter over havet. Det overføres også vann fra Bævervatn, som reguleres mellom 343 og 333 meter over havet. I tillegg reguleres Solåsvatnet og Geitøyvatnet mellom 336 og 331 meter over havet og Andersvatnet mellom 305 og 294 meter over havet.

Svorka kraftverk er bygd ute i terrenget og startet produksjonen i 1963. Det er ubemannet og har en Francis-turbin med installert effekt på 25 MW.

Statkraft er driftsansvarlig for kraftverket, men er deleier sammen med Svorka Energi AS.